Đang tải dữ liệu...
Tìm kiếm

Danh mục
Hàng mới
Ổ Cứng HDD 750GB
Ổ Cứng HDD 750GB
1.000.000 VNĐ
Quảng cáo
Sạc Panasonic 16V - 3.75A
Sạc Panasonic 16V - 3.75A - 250.000 VNĐ

Sạc zin 100% theo máy nhập ngoại.

Bảo hành 06 tháng

bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...


Sạc Panasonic 16V - 3.75A
250.000 VNĐ
Số lượng:
Sạc Panasonic 16V - 2.5A
Sạc Panasonic 16V - 2.5A - 200.000 VNĐ

Sạc zin 100% theo máy nhập ngoại.

Bảo hành 06 tháng

bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf18, bán sạc zin laptop cf19, bán sạc zin laptop cf30, bán sạc zin laptop cf29, bán sạc zin laptop cf52, bán sạc zin laptop cf53, ...


Sạc Panasonic 16V - 2.5A
200.000 VNĐ
Số lượng:
Pin Acer E5-471
Pin Acer E5-471
330.000 VNĐ
Số lượng:
Pin Acer 5810
Pin Acer 5810
330.000 VNĐ
Số lượng:
Pin Acer 4736
Pin Acer 4736
320.000 VNĐ
Số lượng:
Pin Acer V5 471
Pin Acer V5 471
350.000 VNĐ
Số lượng:
PIN ACER 4830
PIN ACER 4830 - 420.000 VNĐ

Pin laptop Acer Aspire TimelineX 3830T, 4830T, 5830T,AS3830T (AS11A5E AS11A3E) Gắn trong


PIN ACER 4830
420.000 VNĐ
Số lượng:
PIN ACER ASPIRE E5-571 E5-572 V3-472 V3-572
PIN ACER ASPIRE E5-571 E5-572 V3-472 V3-572 - 400.000 VNĐ

==========================================

Dùng chung cho ACER

Acer Aspire E1-571, E1-571G, E5-411, E5-421, E5-421G, E5-471, E5-471G, E5-511, E5-511G, E5-511P, E5-521, E5-521G, E5-531, E5-551, E5-551G, E5-571, E5-571G, E5-571P, E5-571PG, E5-572, E5-572G, V3-472, V3-472G, V3-572, V3-572G, V3-572P, V3-572PG, V5-572, V5-572G, V5-572P, V5-572PG.
Acer Extensa 2509, 2510, 2510G.
Acer TravelMate P256-M


PIN ACER ASPIRE E5-571 E5-572 V3-472 V3-572
400.000 VNĐ
Số lượng:
Pin Laptop Acer Aspire 4710
Pin Laptop Acer Aspire 4710 - 380.000 VNĐ

Dùng chung cho

Acer Aspire 4310, 4320, 4520, 4710, 4720, 4920, 4736.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pin Laptop Acer Aspire 4710
380.000 VNĐ
Số lượng:
Pin Laptop Acer Aspire 4741
Pin Laptop Acer Aspire 4741 - 380.000 VNĐ

Dùng chung cho

Acer Aspire 4551G, 4771G, 5741G, 4251, 5251-1513, 4000, AS 4551, 4771, 4741, 4738, 4738, 5336, 5551, 4552, 4552, 4560, 4625, 4733, 4333, 4339, 4349, 4551, 4551, 5551, 5552, 5741, 5742, 7551, 7552, 7741, 7741Z.
Acer Travelmate 5000, 5740G, 5740G.
Acer eMachines E640, E440, E642G, 730G,E732, G640G, 4730G,G730ZG,4733z,4741,4551,4743,4750,4253,4771. 
Acer Aspire V3-731, V3-771, V3-471, V3-551, V3-571.
Acer ASPIRE 4551G, 4771G, 5741G - E1-421 E1-431 E1-471, F3"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pin Laptop Acer Aspire 4741
380.000 VNĐ
Số lượng:
Pin Laptop Acer Aspire 3810T
Pin Laptop Acer Aspire 3810T - 410.000 VNĐ

Dùng chung cho

 Acer Aspire 3810T 
 
 Acer Aspire 4810T 
 
 Acer Aspire 5810T
 
 
 
 
 
 
 
 

Pin Laptop Acer Aspire 3810T
410.000 VNĐ
Số lượng:
Pin Laptop Acer Aspire 3820T
Pin Laptop Acer Aspire 3820T - 380.000 VNĐ

Dùng chung cho

Acer Aspire 5820t
Acer Aspire 4820t 
Acer Aspire 3820t
Acer Aspire 5820t
Acer Aspire 4820t
Acer Aspire 4745g.
 
 
 
 
 
 

Pin Laptop Acer Aspire 3820T
380.000 VNĐ
Số lượng:
Pin Acer 3830T
Pin Acer 3830T - 420.000 VNĐ

Dùng chung cho

Acer Aspire TimelineX 3830T 
Acer Aspire TimelineX 4830T
Acer Aspire TimelineX 5830T
Acer Aspire AS11A5E. 
Acer Aspire AS11A3E Gắn trong.
 

Pin Acer 3830T
420.000 VNĐ
Số lượng:
Pin Laptop Acer Aspire  E1 - 522
Pin Laptop Acer Aspire E1 - 522 - 420.000 VNĐ

Dùng chung cho

Acer Aspire E1
Acer Aspire E1-422 
Acer Aspire E1-430 
Acer Aspire E1-432 
Acer Aspire E1-470 
Acer Aspire E1-472 
Acer Aspire E1-522 
Acer Aspire E1-532 
Acer Aspire E1-570 
Acer Aspire E1-572 
 
Laptop Battery AL12A32

Pin Laptop Acer Aspire E1 - 522
420.000 VNĐ
Số lượng:
Pin Laptop Acer Aspire V5 -
Pin Laptop Acer Aspire V5 - - 400.000 VNĐ

Dùng chung cho

Acer Aspire V5-431 
Acer Aspire V5-471 
Acer Aspire V5-531 
Acer Aspire V5-551
 

Pin Laptop Acer Aspire V5 -
400.000 VNĐ
Số lượng:
ĐầuTrước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... SauCuối
Đăng nhập
Giỏ hàng
Bạn đang có 0 sản phẩm trong giỏ hàng
Xem giỏ hàng
Hàng bán chạy
Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê
Lượt truy cập : 6956033
Số người online : 125
+ Khách : 125
+ Thành viên : 0
Quảng cáo


Trang chủGiới thiệuQuy định bảo hànhSản phẩmTin tứcLiên hệ

 

Linh kiện laptop giá rẻ TPHCM - Mua bán Laptop cũ giá rẻ - Laptop cũ giá rẻ TPHCM 

Cửa Hàng Laptop Phương Tín
Người đại diện: Trần Văn Huy
Địa chỉ: 648/19 CMT8, P.11, Quận 3, HCM
SĐT: 0903.023.800 - 0986.033.069
Email: laptopphuongtin@gmail.com
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 11C8015012 
Cấp ngày 09/10/2012.
MST: 0311999659